500 leesGeschiedenis CNH


CNH heeft een uitgebreide geschiedenis die in 1988 is begonnen. In dat jaar heeft Kees Visser als hobbyist en leerling verpleegkundige een Bulletin Board System (BBS) opgezet voor het online uitwisselen van e-mail en bestanden. In het begin waren het alleen wetenschappers en nerts die hiervan gebruik maakten. Al snel kreeg hij bekendheid via de vakpers en in 1991 heeft de toen opgerichte vakbond NU'91 dit intiatief geadopteerd. 

Voor & door de beroepsgroep ...
In 1992 is besloten om dit intiatief zelfstandig voort te zetten onder de naam Care Net Holland (CNH). Inmiddels waren er meerdere bestuurders en kreeg CNH de kans om het nieuw opgerichte Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LCVV) te ondersteunen. CNH ging uiteindelijk het totaale systeembeheer voor LCVV, NU'91, Sting en AVVV verzorgen.

ZorgPortaal.nl ...
Dankzij dit contact en de opkomst van Internet was het mogelijk om circa 90 beroepsorganisaties te ondersteunen bij de realisatie van hun Internet project. Eind 1999 is in samenwerking met LCVV, NU'91 en AVVV (huidige V&VN) besloten om een landelijk ZorgPortaal op te zetten. Een digitale verzamelplaats voor de beroepsgroep.

Overdracht naar ComboData B.V.
Financieel waren er weinig mogelijkheden en is er destijds voor gekozen om de exploitatie uit te besteden aan ComboData B.V., een nieuw bedrijf waar externe investeerders uitgenodigd werden om te investeren. drs. R. van Oosten en Kees werden aangesteld als directie. CNH bleef eigenaar van de domeinnamen. Dankzij de opkomst van Internet was er in die tijd veel mogelijk en tientallen organisaties als ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91, PGGM, Elsevier gezondheidszorg, etc. gingen het ZorgPortaal.nl (tijdelijk) ondersteunen.

Terug naar CNH ...
Bijna 15 jaar later (2014) is ComboData B.V. formeel gestopt met haar activiteiten en heeft het inmiddels vrijwillige bestuur van CNH de exploitatie weer overgenomen. Echter met aanzienlijk minder middelen en mogelijkheden. De eerste jaren waren succesvol te noemen. In 2016 werden gemiddeld een half miljoen unieke bezoekers bereikt via de kanalen van CNH.

Een noodzakelijke keuze voor kwaliteit ...
Door een chronische ziekte, medische ingrepen en persoonlijke veranderingen zijn Kees en enkele vrijwilligers enige tijd beperkt in hun mogelijkheden. Het e.e.a. heeft grote invloed voor de continuiteit en ambities van CNH. Om de kwaliteit van de nieuwsvoorziening te blijven garranderen en het contact met vaste bezoekers en (pers)relaties te behouden is in de loop van 2017, met tegenzin, besloten om een groot aantal activiteiten te stoppen / pauzeren en alle aandacht te richten op de continuiteit en kwaliteit van de nieuwsvoorzienning / ZorgKrant.nl. 

2018 en verder ...
Vanaf 2018 zal de aandacht weer uitgaan naar nieuwe activiteiten ... 

 

Beelmaterialen

Klik op een foto of video voor een beter beeld.


Opening ZorgPortaal.nl (2000 + 2002)

In december 2000 is tijdens de Medica in Utrecht het eerste ZorgPortaal.nl formeel geopend door Mw H. Gelderblom-Lankhout, lid Eerste Kamer en voorzitter Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV). In 2002 heeft dr. E. Borst als minister van VWS formeel de eerste stelling geplaatst binnen ZorgForum.nl en hiermee de eerste ZorgPortaal.nl dochter geopend.

borst 02 200  opening

 


Aanwezig op vakbeursen en evenementen (1996 - 2005)

Om (aspirant) zorgprofessionals bekend te maken met de mogelijkheden van Internet heeft CNH vooral in de beginperiode groots uitgepakt in de vorm van een Internet cafe, een politiek debat, lezingen en meer!    

eerste beurs 2 200  eerste beurs 200  Internet cafe 1 200  Internet cafe 4 200  Internet cafe 3 200  debat 1 200  debat 02 200  praktijk 200

 


 ZorgPortaal team (1996 - 2005)

1996 heeft CNH haar eerste kantoor en betaalde medewerker geïntroduceerd. Alle CNH medewerkers zijn in 2000 overgegaan naar ComboData B.V. In de top waren er bijna 20 betaalde krachten werkzaam voor ComboData B.V. Vanaf 2005 is dit afgebouwd naar 0.

personmeel 2 200   Eerste medewerker 200   personeel

 


Advertenties (2000 - 2005)

Dankzij de samenwerking met o.a. Elsevier gezondheidszorg, Basismedia (Sp!ts), PGGM en BSL heeft CNH meer dan honderd pagina's gevuld binnen de verschillende vakbladen en magazines. In totaal zijn destijds meer dan een miljoen professionals op naam bereikt. Hieronder enkele voorbeelden...

adv bsl 250   screen adv 1 200   screen adv 2 200   screen adv 3 200

 


Websites (1994 - 2005)

In de afgelopen jaren heeft CNH honmderden websites ontwikkelt. Hieronder enkele (oude) websites m.b.t. het ZorgPortaal.nl netwerk.

screen zp 2004 200  screen zk 200  screen zj 2004 200  screen stem 200

 


Diverse

 

pers nu 200