500 oog

Wie zijn wij?

Een inleiding ...


De stichting Care Net Holland (CNH) omvat een bescheiden groep mensen die actief de digitale uitwisseling van kennis en ervaring, binnen de Nederlandse zorg en welzijnssector bevorderen. 

Ruim voor de formele oprichting van CNH in 1992 waren zij ervan overtuigd dat het digitaal en efficiënt uitwisselen van kennis en ervaring de betaalbaarheid, kwaliteit en kwantiteit van (het leren en werken binnen de) zorg en welzijnssector aantoonbaar verbeteren. 

Als pionier heeft CNH in haar beginjaren tientallen (beroeps)organisaties ondersteund bij het realiseren van hun eerste Internet project. Samen met de grootste beroepsorganisaties, vakbonden, uitgevers en een pensioenfonds heeft CNH Internet positief onder de aandacht gebracht van de doelgroep. Later is dit overgenomen door ComboData B.V.

Ruim 20 jaar verder zijn een deel van de doelstellingen behaalt en heeft CNH geen personeel meer in loondienst. Een vrijwillig bestuur is aangebleven. 

 


Exploitatie online services
CNH verantwoordelijk voor het ZorgPortaal.nl netwerk ...

Vanaf 2014 is CNH (weer) verantwoordelijk voor de exploitatie van een groot aantal domeinnamen, enkele websites, e-mail nieuwsbrieven en sociale media accounts. Hieronder ZorgKrant.nl.

CNH is onafhankelijk. Een kleine groep vrijwilligers zorgt voor het dagelijks beheer. Met de verkoop van advertentie ruimte voorziet CNH in haar (bescheiden) middelen.

  


500 personenNieuwe ambitie van CNH
Bundelen van krachten …

De Nederlandse zorgsector is sterk gesegmenteerd, omvat sterk uiteenlopende culturen, verschillende niveaus en het aanbod van relevante kennis en informatie is breed verspreid. CNH wil geen nieuwe content ontwikkelen maar fungeren als een professioneel kanaal voor (zorg)organisaties en belangstellenden.

Om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen ontwikkeld CNH stap voor stap verschillende tools. Uiteindelijk wil CNH alleen informatie aanbieden die aansluit op de vraag en wensen van de individuele gebruiker.

Richting (zorg)organisaties wil CNH uitgroeien tot een van de voornaamste kanalen voor het gericht verspreiden van persberichten, vacatures, opleidingen, evenementen, aanbiedingen, etc. Tegen minimale kosten en met een bescheiden inspanning vanuit de organisaties zal een win-win situatie bereikt worden.

 


Voortgang CNH
Naar de realisatie van een gezamenlijke droom …

Vrijwel dagelijks wordt er gewerkt aan het verbeteren en het ontwikkelen van (nieuwe) tools, de gebruikersvriendelijkheid en uitstraling. Volg deze ontwikkelingen ook via de mededelingen en blogs op ZorgPortaal.nl.

Tienduizenden bezoekers hebben zich inmiddels geregistreerd als bezoeker en deels een profiel ingevuld. Ruim 800 organisaties hebben een account aangemaakt (jun. 2015). In 2014 werden meer dan een half miljoen unieke bezoekers verwelkomt. 

De inhoudelijke bijdragen vanuit de meer dan 22.000 accounts is nog bescheiden te noemen. Na het afronden van een aantal technische / ontwikkel fasen zal de prioriteit (meer) uitgaan naar het motiveren en begeleiden van de “informatie aanbieders”.  

 
Hoogtepunten 1992 - 2015

Informeel was CNH al vanaf 1988 actief. In 1992 is formeel de stichting opgericht. CNH heeft een rijke geschiedenis ...

 
 
 

Leren, werken en (bij)blijven!

Leren, werken en (bij)blijven binnen de Nederlandse zorg- en welzijnssector is het centrale thema van het ZorgPortaal.nl netwerk.Meer informatie
contact

Stuur ons een e-mail

Graag gaan wij in op eventuele vragen en/of opmerkingen. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier. In de regel beantwoorden wij uw mail binnen enkele minuten tot 3 werkdagen.

Bent u een robot of een mens?

Aanvullende informatie ...


Post en vestigingsadres:
Molenstraat 164, 2681 BW Monster.

E-mail:
info@cnh.nl

 

Kamer van Koophandel:
411 583 93

BTW:
NL 802 853 559 B01

Postbank 1:
NL83 INGB 0006 8010 39

Postbank 2:
NL30 INGB 0000 7767 41